NPI oktatásom
 

(A levél helyes megjelenése érdekében, kérjük engedélyezd a képek letöltését! Azért, hogy a leveleket nehogy spamnek gondolja a levelezőprogram, kérjük vedd fel ezt az e-mail címet a megbízható feladók listájára. Köszönjük!)

         

Oktatásaim

Önnek

Oktatási sorozatom előző részében a projektek lebonyolításával foglalkoztam. A mostani rész, mivel én igazi termelési ember vagyok, ezt az új termékek bevezetéséhez szükséges tudnivalókkal egészíti ki. 

 

 
 NPI folyamat
 

1. Mit jelent az NPI

Az új termék bevezetésének folyamata (NPI, New Product Introduction).

Meghatározza a bevezetés során követendő lépéseket.

Megengedi minden profit center, üzleti egység számára, hogy saját, egyedi projektjeiket készítsék el a vevői igényeket figyelembe véve.

Alapjai és törvényszerűségei ragaszkodnak az NPI-hoz, de a módszertana eltérhet és változhat projektről-projektre.


2. Alapfogalmak

NPI:

Az új termék bevezetés elméletében hasonló az APQP-hez (haladó minőség tervezés). Az NPI folyamat speciális gyakorlattal tervezi és koordinálja a vevő számára megfelelő minőségben és időtartományban szállítandó termékekhez szükséges forrásokat és aktivitásokat.

DFx:

Tökéletesség vagy egyéb tervezése. Példák az egyébre: a gyártás, teszt, beszerzés, környezet és biztonság. Az x szerinti tervezés egy szimultán mérnöki folyamat, mely a tervezési funkció és a helyes elemek közti viszonyt optimalizálja.

PÉLDA: DFM [Design for Manufacturing] a tervezés és gyártás közti összefüggés az egyszerűen kezelhető termékekhez.

Simultaneous Engineering:

Termékek tervezésének és gyártásának konkurens megközelítése kereszt funkciós team-en keresztül a gyárthatóság és ciklusidő csökkentés biztosításával.

Feasibility:

Annak meghatározása, hogy a folyamat, tervezés, eljárás vagy terv elfogadható az üzlet számára és eredményesen zárult le a kért időn és költségeken belül.

Project Planning:

A projekt eredményeinek és céljainak, a források és követelmények figyelembe vételével történő mérésére használt metódus.

Readiness Review

A project státuszának terveken és riportokon, stb. keresztüli megjelenítésére használt eljárás. Ezek tervezett megbeszélések és tipikusan a gyártás egyes lépéseit készítik elő.

Build Reports

Log/riport részletezés amely a termék minőségének és készenléti állapotának megjelenítéséhez, analizálásához, méréséhez, engedélyezéséhez szükséges történeti adatokat tartalmaz adott időintervallumban.

Prototype / Pilot

Előzetes termék/folyamat tervezési modellek, amelyet a termék/folyamat minőségének analizálására használunk, ezzel mérve a kézi szerelés, szerszámkészítés és termelés tervszerűségét. Ez szintén segít a termék és process közti hatások megállapításában, figyelembe véve ezek kihatását az anyagra és alkatrészekre.

DV / Engineering run

Design Validation. A mérnöki terv első próbája, a tervezés során elkövetett esetleges hibák kiszűrésére. A termék első funkcionális tesztje.

PV / Trial run

Process Validation. A termék sorozatgyártásra való felkészítése. Ez a lépés hívatott a zökkenőmentes gyártási folyamat kialakítására, az egyes lépések optimalizálására.

SoP 

Start of Production. A termék sorozatgyártásra való átadása. A teszt és folyamat véglegesítése. Ebben a lépésben már igazi tömeggyártást hajtunk végre.


3. Folyamatábra

Minden folyamatot le lehet írni egy folyamatábrával.

A projektekről szóló oktatási anyagomban egy általánosat mutattam meg, amely bármelyik projekt során használható.  Az alábbiakban ezt részletesebben kifejtem. 

Az ábra terjedelme és bonyolultsága miatt öt részre bontottam.


3.1 Koncepció és megvalósíthatóság

Bár a folyamatábrán ez a rész meglehetősen kis kiterjedásű, komplexitása sem kiemelkedő de talán az egész folyamat leginkább meghatározó fázisa. 

Nézzük, a döntéshez milyen bemenetekre van szükség.

Bemenetek:

- Vevő oldali business és marketing

- Vevő elképzeléseinek terve

- Időmérés a vevő oldaláról

- Üzleti terv

- Üzleti stratégia

- Technológia és megvalósítás felülvizsgálata

Ha a döntés pozitív, akkor a következő kimeneteket generálja.

Kimenetek:

- Ügyfél, megbízó adatai

- Gyártó nyilatkozata a gyárthatóságról


3.2 Tervezés és árajánlat készítés

A folyamatábra ezen része a process azon részével foglalkozik, ahol a projekt résztvevői meghatározzák, milyen költségekkel tudják a feladataikat végrehajtani. Ez alapján adnak ajánlatot a megrendelő felé. 

Ha ez a megrendelőnek elfogadható, akkor elindulhat a projekt tervezése.

A költségek megtervezésére nagy figyelmet kell fordítani, mivel a jóváhagyás, elfogadás után csak a legritkább esetben, igen jó indokkal lehet ennek változtatását a megrendelővel elfogadtatni.


3.3 Részletes projekt tervezés

Nézzük tehát a projekt részletes tervezését.

A folyamat elején a szerződés felülvizsgálat és a méretezés található. Itt meghatározhatók a be- és kimenetek.

Bemenet:

- Szerződésbe foglalt követelmények

Kimenet:

- Gyártósor meghatározás / Kapacitás tervezés

Ha ez megtörtént, akkor kerül sor a projektindító (kickoff) megbeszélésre. Ennek is természetesen van egy kimenete.

Kimenet:

- Részleg specifikus tervek

Innentől a folyamatot, bár nem mindenütt tüntettem fel, végigkísérik a készültségi (readyness) megbeszélések, melyeken a projekt haladásával kapcsolatos bemenetek alapján születnek intézkedések.

Bemenet:

- Problémák

Kimenet:

- Akcióterv


3.4 Sorozatgyártás

Itt elérkezett a folyamat a gyártási fázisba. Mint ennek az oktetási anyagnak elején az alapfogalmaknál és a projektekről szóló oktatásomban is felsoroltam, több "elő"gyártási folyamat is történik.

Bemenet:

- Megerősítés

- Erőforrások egyeztetése

Kimenet:

- Termék

- Gyártási adatok

A felsorolt gyártási lépések végrehajtása során még mindenütt lehetőség van a tapasztalatok alapján módosítások végrehajtására. Tapasztalatom alapján soha nem volt egyetlen olyan gyártási folyamat sem, ami után nem kellett valamit változtatni. De ez a valós célja a lépéseknek.

Bemenet:

- Gyártási riport

- Vevői teszt riport

- Javító riportok

Kimenet:

- Vevői jóváhagyás

- Termék felszabadítás


3.5 SOP folyamatábra

A folyamatábra utolsó része a gyártásindítással (SOP) foglalkozik.

Itt található a folyamat utolsó döntési pontja. Ez a döntés gyakorlatilag egy igen / nem döntés. Ennek fügvényében, ha a döntés nemleges, akkor a folyamat egy előbbi pontjára kell visszacsatolni.


4. Dokumentumok

A következőkben néhány olyan dokumentumot mutatok be, amelyek jól hasznosíthatók a process folyamán.


4.1 DFMA

Ennek az oktatásnak az elején már megemlítettem, hogy a gyárthatóságot tervezni kell. Ez a dokumentum lehetővé teszi a gyártás és tervezés közti összefüggések feltárását és irányítását. 

Ha a tervezés minden résztvevője megértette és elfogadta a megállapításokat, akkor indul a projekt. 


4.2 Readiness

Előzőekben már említettem a készültség ellenőrzését. Ez a dokumentum ennek követésére szolgál. Mint minden projekt dokumentáció, ez is egy élő, folyamatosan változó dokumentum, amit mindig a projektre kell szabni. 


4.3 Feacibility

A projekt mérföldköveinek meghatározása előtt megvalósíthatósági tanulmányt kell végezni.

Ennek a tesztnek a célja, hogy minden a gyártáshoz szükséges dokumantum időben rendelkezésre álljon.

Amennyiben a teszt eredménye negatív, akkor a gyártást el kell halasztani.4.4 Post Build Report

Ez a dokumentum egy kommunikációs felület a megrendelő felé.

Lehetővé teszi, hogy a projekt minden lépése során összegyüjtött tapasztalatunkat a tervről és a gyártásról kommunikáljuk a megrendelőnk felé.

A dokumentum tartalmazza a ciklusidőket, a top 5 hibát és a talán legfontosabb adatot az elsőre jó (FPY) értéket.


4.5 Ramp up

A felfutás a tömeggyártás előtt az utolsó előtti lépés.

A sikeres tömeggyártás erősen függ a helyes döntéstől. Az SOP-t nem lehet, mint digitális 1 vagy 0 értelmezni. A próbagyártás megfelelő százalékos értékét kell kiválasztani.

Ennek a listának a tartalma, nem tárgya a prezentációmnak.


4.6 Handover

A projekt végrehajtásának legfontosabb lépése a termelésnek történő átadás. Ez már nem külön projekt lépés, hanem a szériagyártás első lépése.

Ez azt is jelenti, a projektmanagement kiemelt lépése.


5. Kiegészítés

Végezetül megmutatok még kettő olyan egyszerűsített folyamatábrát, ami jó irányadó lehet a megbeszélések tervezése során.


5.1 Build Review Meeting

Az első az egyes gyártási lépések, mint DV, PV vagy Pilot tervezésénél használható.


5.2 Volume Rampup Review

A második a gyártás felfutásának tervezésére használható.


 
Üdvözlettel,
 
   Kovács Zoltán
KZK Solutions tulajdonos
 
 
Link a videohoz

 


 Copyright © 2010-2017 KZK Solutions, All rights reserved.

Levelezési címünk:

kzoli62@gmail.com