5S oktatásom (1. rész)
 

(A levél helyes megjelenése érdekében, kérjük engedélyezd a képek letöltését! Azért, hogy a leveleket nehogy spamnek gondolja a levelezőprogram, kérjük vedd fel ezt az e-mail címet a megbízható feladók listájára. Köszönjük!)

         

Oktatásaim

Önnek

A sikeres vállalkozás ismertetéséről szóló oktatási anyagban (2.4 pont) már megemlítettem az 5S bevezetésének fontosságát.

Ez a téma valahol a termelés és a minőségbiztosítás határmezsgyéjén helyezkedik el, mindamellett egy nagyon fontos tényező, amit manapság a cégek is egyre inkább belátnak.

Mostani oktatásomban a munkahelyek egyre gyakrabban használt szervezési eljárásával, az 5S-el foglalkozom. Ez a téma szorosan kapcsolódik a már közzétett 5 Miért és Lean Manufacturing (veszteségek) témákhoz.
 
Mivel elég terjedelmes a téma, terveim szerint több hírlevelemben is foglalkozni fogok vele, ezzel átfogó képet adva a bevezetéséről.


5S oktatásom (1. rész)


5S a neve egy munkahely szervezési eljárásnak, amely egy öt japán szóból áll: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, és Shitsuke.
 
A lista leírja, hogyan kell megszervezni egy munkaterületet a hatékonyság és az eredményesség azonosításával és tároló elemek használatával, a területen az új rend (terület és tárgyak) fenntartását. A döntéshozatali folyamat általában párbeszédből következik, amely épít a munkavállalók körében a megértésre, hogyan kell ezt a munkát végrehajtani.

5S = A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása


 

1. Fogalmak

Legelőször nézzük meg, mit is nevezünk 5S-nek.

1S  Seiri - Szortirozás
 • Távolítson el minden feleslegest.
 • Akadályozzák meg a  felesleges tételek felhalmozódását.
 • Távolítsa el az összes nem használt tárgyat.
  2S   Seiton - Elhelyezés
 • Rendezze a szükséges elemeket annak érdekében, hogy azok könnyebben elérhetőek legyenek.
 • Ezzel megakadályozzák a veszteséget és időpocsékolást.
 • Tegye a munkafolyamatot egyszerűvé.
 • Úgy is fordítható, "rakjon rendet".
  3S   Seiso - Tisztítás
 • Tisztítsa meg a munkahelyet teljesen.
 • Vizsgálja felül rendszeresen a tisztítást.
 • Őrizze meg a munkahely biztonságát és egyszerű használatát.
  4S   Seiketsu - Szabványosítás
 • Tartson a szervezetben magas takarítási és munkahelyi rend szabványokat.
 • Tartsa fenn a szabvány szerinti rendet és tisztaságot.
 • Tartsa be a szabványokat.
  5S   Shitsuke - Fenttartás
 • Tartsa működőképessen
 • Úgy is lehet fordítani, "figyelmeztetés nélkül végezni".
 • Végezzen rendszeres auditot.

 

 

2. Az 5S a termelékenység alapja


Az 5S jelentősége
 
Az 5S jelentőségét az alábbi ábrán jelenítettem meg.

Nézzük, az ábrán lefelé haladva, melyek egy cégnek a legfontosabb jellemzők, amit figyelembe kell venniük.

 • Profit kézbentartása 
 • Költség
 • Termelés, Minőség, Határidő 
 • Működés, Berendezés, Készlet
 • Szabványosítás, Ügyvitel szabályozás
 • Erős csapatmunka, Magas morál
 • Biztonság
 • 5S, (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)

Természetesen a felépítmény az előbbi felsorolástól eltérően alulról felfelé építkezik.
 
Lássuk hát szövegesen felsorolva, mi és mire alapszik:

 • A vállalatok legfontosabb céljai közt a profit realizálása áll.
 • Ehhez szükség van a költségek ellenôrzésére a termelés, a minôség és a szállítási határidôk területén.
 • Ezek alapja a muködés, a berendezések és a készletek szabványosítása és az ügyvitel szabályozása.
 • Amelyek az erôs csapatmunkán, a magas morálon és a biztonságon alapulnak.
 • De minden tevékenységnek amely a vállaltnál megfigyelhető az 5S az alapja és kiinduló bázisa.

3. Az 5S jelentősége


A következő ábrán azt szemléltetem, a vállalatoknak milyen céljai (bal oldalon) vannak és ehhez kiket kell bevonni (jobb oldalon).

Egy vállalatnál, amely megfelelő 5S-t valósít meg.
 
Célok:

 • TERMELÉS növekedés
 • Jó a MINŐSÉG
 • Alacsony a KÖLTSÉG
 • Pontos a SZÁLLÍTÁS
 • Jó a munkahelyi BIZTONSÁG
 • Jó a vállalati MORÁL

Közreműködők:

 • Dolgozók
 • Művezetők
 • Adminisztratív személyzet
 • Középvezetők
 • Felsővezetés

A Termelés, a Minőség, a Költség, a Szállítás, a Biztonság és a Morál területén végbemenő tevékenységeknél javulást kell elérni, amely mindenki számára egyaránt fontos és szem előtt tartandó a felsővezetőktöl a dolgozókig.


4. További célok bevezetése

 

Alábbi folyamatábrán azt mutatom meg, hogyan lehet az 5S bevezetésével a későbbi célokhoz eljutni.

Az ábrán jól látszik, hogy az 5S kulcsfontosságú céljaival a közvetlen célokon keresztül eljutunk a cég végső céljaihoz.


5. A jó vállalat jellemzőinek összefüggése az 5S-sel


A jó vállalat jellemzői a következők:


Gondolkodásmód Tudatosság
   
Körültekintő Hatékonyság 
Figyelmes  Költség 
Nem lézeng Minőség 
Értékes áru  Biztonság 
Értékes idő Idő
Együttműködő Fegyelem 
Önálló   
Megbízható 

Mint a fenti ábrán jelöltem, az 5S alapja a 3S, ami a következőt  jelenti: Seiri, Seiton, Seiso.


5.1 A jó vállalati gondolkodásmódja
 • Körültekintő
  • A rendestől eltérő dolgokat észreveszi
 • Figyelmes
  • A normálistól való eltérésre érzékeny
 • Nem lézeng
  • A munkavégzés közbeni szabad idő alatt, amikor a dolgozó effektív munkát nem végez, a gép és szerszám tisztogatásával foglakozik
 • Értékes áru
  • A dolgozó megbecsüli és értékeli a gépeket és a szerszámokat és vigyáz rájuk
 • Értékes idő
  • Az időt a dolgozó értéknek tekinti, a megfelelő rend és hozzáférhetőség nem okoz időveszteséget
 • Együttműködő
  • A megfelelő gondolkodásmódot elsajátított dolgozók megbecsülik egymás munkáját
 • Önálló
  • Nem vár utasítást hanem öntevékenyen cselekszik
 • Megbízható
  • Felügyelet nélkül cselekszik

5.2 A jó vállalat tudatossága
 • Hatékonyság
  • A legkisebb erőfeszítéssel eléri a kívánt eredményt
 • Költség
  • A szükségtelen eszközök értékesítése vagy átirányítása megtakarítással járhat
 • Minőség
  • A rendszeres tisztogatással a gépek, szerszámok minőségét megóvhatjuk
 • Biztonság
  • A gépek és szerszámok megfelelő elrendezésével a munkahelyi baleseteket megelőzhetjük
 • Idő
  • Az 5S gondolkodásmód az idő hatékony felhasználását eredményezi
 • Fegyelem
  • A megfelelően kialakított munkakörnyezet fenntartása és megóvása elengedhetetlen

6. Az 5S szokásos bevezetése


Ebben az oktatásban csak az első 3S-el foglalkozom.


 • A munkaterületről a szükségtelen gépek, berendezések, eszközök eltávolítása
 • A szükséges dolgok elrendezése, megtisztítása, a munkakörnyezetet beleértve
 • Ezek után a dolgozók képzése elkerülhetetlen, hogy ez ne csak egy egyszeri tevékenység maradjon hanem a folyamatot öntevékenyen végezzék és a rendszer alapelveit önállóan kövessék

Bővebben a bevezetés összes pontjára az oktatás következő részében térek ki.


7. Eszközök


A) Az 5S célja: Gyorsabban megtalálni a problémákat.
B) 5S Audit és javító tevékenységek figyelemmel kísérése
 
Nézzünk két lehetséges eszközt.
 
Feladatterv:


Radardiagram:


C) 5S NEM TÖBB MUNKA, hanem egy másik módja a napi tevékenységek elvégzésének


D) Egy tevékenység addig nincs befejezve, amíg nem áll teljesen készen arra, hogy legközelebb is használni tudjuk


8. Összefoglalás


A lenti ábrán látható az 5S elemeinek összefüggése. Ebből is látható, az 5. S már kihatással van a megelőzőkre, ezeket ellenőrzi és irányítja.


Rövidesen olvashatják ebben a témában a következő oktatási anyagomat.

 
Üdvözlettel,
 
   Kovács Zoltán
KZK Solutions tulajdonos
 
Link a videohoz

 


 Copyright © 2010-2017 KZK Solutions, All rights reserved.

Levelezési címünk:

kzoli62@gmail.com